[Vui Vui] – Khuyết điểm của 12 chòm sao nữ trong mắt các chàng

Khuyết điểm của 12 chòm sao nữ trong mắt các chàng

Nguồn: felady.com   

Dịch: Mã Tộc

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Vui Vui] – Phân tích nguyên nhân mất ngủ của 12 chòm sao

Phân tích nguyên nhân mất ngủ của 12 chòm sao

Nguồn: cocoren.com  

Dịch: Mã Tộc

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

 

“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu……” Đếm tới đếm lui cũng không cách nào ngủ được, cảm giác mất ngủ ai ai cũng đều trải qua, nguyên nhân mất ngủ cũng có đủ loại đủ kiểu. Nguyên nhân 12 chòm sao mất ngủ là gì? Bạn có thể đoán ra được không? Hãy cùng xem thử nguyên nhân mất ngủ mắc cười của 12 chòm sao nào.

 

Tiếp tục đọc

[Vui Vui] – Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần cuối

Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần cuối 

Nguồn: jpzyz.com   

Dịch: Mã Tộc

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

Tiếp tục đọc

[Vui Vui] – Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần 2

Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần 2 

Nguồn: jpzyz.com   

Dịch: Mã Tộc

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

 

 

Tiếp tục đọc

[Vui Vui] – Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần 1

Hê hê, lâu lắm mới kiếm được bài hay ho 8] nhưng cũng dài lê thê =.=!!!, nên Mã chia ra 3 phần để post. Mỗi phần 4 chòm. 

 

Dành tặng cho những ai chưa, đã, đang và sẽ có ý định dòm ngó một người nào đó ^^, đọc để mà còn lên kế hoạch =]]  

_____________________________

Bí quyết để theo đuổi 12 chòm sao – Phần 1

Nguồn: jpzyz.com 

Dịch: Mã Tộc

 

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

 

Tiếp tục đọc

[Vui Vui] – Văn bia kinh điển của 12 chòm sao

Văn bia (*) kinh điển của 12 chòm sao

( (*) Văn bia: chữ viết trên bia mộ)

Nguồn: bbs.tgbus.com 

Dịch: Mã Tộc

 

 Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

Tiếp tục đọc

[Vui Vui] – 12 chòm sao VS tiền thưởng cuối năm

12 chòm sao VS tiền thưởng cuối năm

Nguồn: finace.thmz.com  

Dịch: Mã Tộc

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

Tiếp tục đọc